Adressář města Přerova 1900

? ?

1900
Obrázky jsou velké zhruba 790x600 pixelů.
Titulní strana titul 2
Úřady.
003 004 005 006
Farní úřad.
007
Školství.
008 009 010 011
Dopravní prostředky.
012 013
Peněžní ústavy.
014 015
Průmyslové závody.
016 017 018 019 020 021
Adresy dle náměstí a ulic.
022 023 024 025 026 027 028 029
Index obchodní.
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039

zpět