Hystorye města Litomyssle, díl 2.

Frantissek Geljnek

1845
Obrázky jsou velké 1403x991 pixelů.
Titulní strana
Předmluva.
1 2
Dálssí pokračowání o biskupstwi Litomysslském.
000 002 004 006
Matěg biskup Litomysslský XI.
006
Ján Bawor biskup Litomysslský XII.
008 010 012 014 016 018 020
Panstwj biskupstwj Litomysslského swětsstj Pánj opanowali.
022 024
Jenjk z Mečkowa ginak z Wedanic, Pán na Litomyssli.
024 026
Wiljm Kostka rytjř z Postupic a z Hrádku, Pán na Litomyssli.
028 030 032 034
Bohusse I. Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli a na Hrádku.
034 036 038 040
Zděnek I. Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli.
042 044 046 048 050
Albrecht Kostka z Postupic.
050 052 054 056
Ján Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli.
056 058 060 062
Bohuš II. Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli.
062
Město nowé na hoře Oliwetské založeno.
062 064 066 068 070 072
Ján Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli, dlé wíry bratr Český.
072 074
Zděnek II. Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli.
074 076 078
Wiljm Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli.
078 080 082 084 086
Zděnek Kostka z Postupic, pána na Litomyssli.
086 088 090
Ján III. Kostka z Postupic, Pán na Litomyssli.
090
Bohusse III. Kostka z Postupic, pán na Litomyssli.
090 092 094 096 098 100 102 104 106 108 110 112
Šebestyán a Fabián rytjři z Šenaychů, Páni na Litomyssli.
112 114
Jaroslaw z Pernssteyna, Pán na Litomyssli.
114 116
Wáclaw Haugwic z Biskupic, Pán na Litomyssli.
116 118 120 122
Wratislaw z Pernssteyna, Pán na Litomyssli.
124 126 128 130 132 134 136
Maria Manrique z Laru, Panj na Litomyssli.
136 138 140 142 144
Polexina z Lobkowic, rodem z Pernssteyna, Panj na Litomyssli.
144 146 148 150 152 154 156
Wratislaw z Pernssteyna, Pán na Litomyssli.
158 160 162 164
Frebonia Euseba, panna sslechtična z Pernssteyna, Panj na Litomyssli.
164 166 168 170 172 174 176 178 180 182
Wáclaw Eusebius kníže z Lobkowic, Pán na Litomyssli.
182 184
Maximilián hrabě z Trautmandorfu, Pán na Litomyssli.
184 186 188
Ján Frydrich hrabě z Trautmansdorfu, Pán na Litomyssli.
188 190 192 194 196 198 200 202 204
Chrám Páně pod wzýwánjm sw. Anny wystawěn.
204 206 208 210 212 214 216 218
Maria Eleonora Klára, wdowa po Janowi Frydrichowi. hraběti z Trautmansdorfu, prozatimnj Panj na Litomyssli.
218 220 222
Frantissek Wáclaw, hrabě z Trautmansdorfu, Pán na Litomyssli.
222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254
Maria Josefa hraběnka z Waldssteina, rozená hraběnka z Trautmansdorfu, Panj na Litomyssli.
254 256 258 260
Frantissek Josef Giří hrabě z Waldssteyna, s synem swým Emanuelem, prozatimnj Páni na Litomyssli.
262 264 266 268
Emanuel hrabě Waldssteyn z Wartenberka zatimnj Pán na Litomyssli.
268 270 272
Giří Christian hrabě Waldssteyn z Wartenberka, cýs. král. dědičný dworský krágeč w králowstwj Českém, Pán na Litomyssli.
272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296
Lokalie při kostele Mladočowském založená.
296 298 300 302 304 306
Giří Josef hrabě Waldssteyna Wartenberku.
306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340
Antonin hrabě z Waldssteyna a Wartenberku, Pán na Litomyssli.
340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374
Djl. II. Omylowe.
374 376

zpět