Královské věnné město Vysoké Mýto

Hermenegild Jireček

1884
Obrázky jsou velké 648x768 pixelů.
Titulní strana
Věnování Vysokému Mýtu úvodem Prameny
Doba první.
Od nejstarších zpráv až do založení města.
001 002 003 004 005 006
Doba druhá.
Od založení města do skončení válek táborských.
007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 obr obr 029
Doba třetí.
Od válek táborských do pokoření měst r. 1547.
030 031 032 obr obr obr obr 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051
Doba čtvrtá.
Od r. 1547 do skončení války třidcetileté.
052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
Doba pátá.
Od třidcetileté války do Josefinského zřízení měst.
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101
Doba šestá.
Od novot Josefinských do roku 1848.
102 103 104 105 106 107 108
Doba nynější.
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Dodatky a opravy.
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
Životopisy znamenitějších osob.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk
Dodatky k životopisům.
ll
Stav nynější.
mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv xx yy zz
Obsah.
197 198
mapa
199

zpět