Nejnovější příruční mapa KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO s politickým rozdělením

J. E. Wagner

1905
Obrázky jsou velké 3507x2550 pixelů a mají až 4 MB.
obal přední obal zadní


celek
001 002 003 004 005 006 007 008 009

zpět