Sezemice nad řekou Loučnou

Jich minulosť a přítomnosť

Antonín Kopecký

farář Dřítečský, bývalý kaplan Sezemický

1887
Obrázky jsou velké 1012x768 pixelů.
Titulní strana
003 005

Část dějepisná
1. nejstarší dějiny Sezemic
007 009 011
2. Sezemice za Pernštýnů
011 013 015
3. Sezemice pod přímým panstvím císařů v 16. a 17. století
015 017 019 021 023
3. Sezemice před 200 lety
023 025 027
4. Sezemice od poč. 18. století až do ukončení 7leté války
027 029 031 033
5. Sezemice od 1765 až do velkého ohně v r. 1832
033 035 037 039

zpět