Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí

Bubenče, Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohradů a Žižkova

Václav Lešer

1884

práce uložená v systému KRAMERIUS

odkaz na domovskou stranku
[Ia] [Ib] (titul [Ic] [I] II III IV
Obsah
[V] VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII [XXIV] XXV XXVI XXVII
XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII
XXXVIII XXXIX
chybí dvě strany nasleduje česko-německá transkripce příjmení
XL XLI XLII XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XLVIII XLIX
LII LIII LIV LV LVI LVII LVIII LIX LX LXI
LXII [1]
ODDÍL I.
Členové nejjasnějšiho domu panovnického
2
ADRESSY.
A.
[3] 4 5 6 7 8 9 10
B.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51
C.
52 53 54 55
Č.
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
D.
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79
E.
80 81 82 83 84 85 86 87 88
F.
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
G.
110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123 124
H.
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
165 166 167
Ch.
168 169
I.
170
J.
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185
K.
186 187 188 189 190 191 192 193 194
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
245 246 247 248
L.
196,249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
M.
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
N.
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316
O.
317 318 319 320 321
P.
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
362 363 364
Q. R.
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
385 386 387 388 389 390
S.
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455
Š.
456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
467 468 469
T.
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 485 486 487
U.
488 489 490
V. W.
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
530 531 532
Z.
533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
Ž.
544 545 546
Doplňky k oodílu I.
547 548 549 550 551 552
ODDÍL II.
Obyvatelstvo dle povolání.
[1] [2]
Advokáti.
[3] 4
Báby.
5 6 7 8 9
Barviva.
10 11 12
Bílé zboží.
13 14 15 16
Cukr.
17 18 19 20 21
Dobytkáři.
22 23 24 25 26
Fiakři.
27 28 29 30
Hokynáři.
31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hostince.
40 41 42 43 44
Hotely.
45 46 47 48 49 50 15 [51] 52 53
Jednatelé.
54 55 56 57 58
Kavárny.
59 60 61 62
Knihkupectví.
63 64 65 66
Kolonialní a špecerní zboží.
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Krejčí.
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Kůže.
89 90 91
Lékaři.
92 93 94 95 96 97 98 99 100
Malíři.
101 102 103 104 105
Mlékaři.
106 107 108 109 110 111 112 113
Niťařství.
114 115 116 117
Obuvníci.
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Olej.
129 130 131 132 133 134
Pekaři.
135 136 137 138 139 140 141 142 143
Pokryvači.
144 145 146 147 148 149 150
Ranhojiči.
151 152 153
Řezníci.
154 155 156 157 158 159 160 161 162
Slévárny.
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
Strojírny.
173 174 175 176 177 178 179
Tkalci.
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
Uzenáři.
190 191 192 193 194 195 196
Zámečníci.
197 198 199 200 201 202 203 204
Železníci.
205 206
Doplňky a opravy k II. oddílu.
207 208
ODDÍL III.
Dvorské, samosprávné, státní a jiné veřejné i soukromní úřady,
ústavy a společnosti, časopisy, spolky a jiná zavedení.
[1] [2] [3] 4 5
A. Samosprávné úřady.
6 7 8 9 10 11 12
Magistrát
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Okresní zastupitelstva.
26 27 28 29 30
B. Zemská správa.
31 32 33 34 35 36 37
Okresní hejtmanství.
38 39 40 41 42 43 44 45
C. k. německá Karlo-Ferdinandská universita v Praze.
46 47 48 49 50 51 52 53 54
Střední školy.
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Odborné vzdělavatelny.
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Soukromní školy.
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
C. k. státní návladnictví
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
IV. Finanční úřady.
100 101 102 103 104 105 106
C. k. aerarní pošt. úřady
107 108 109 110 111 112 113 114 115
Obchodní a průmyslová komora
116 117 118 119 120 121 122
VIII. Sbory měšťanské.
123 124 125 126 127 128 129 130 131
D. Ústavy šlechtičen.
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
IV. Pojišťovny.
143 144 145 146 147 148 149 150 151
Divadla.
152 153 154 155 156 157
Památnosti.
158 159 160 161 162
Spolky.
163 164 165 166 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 177 178 179 180
Synagogy. Věznice.
181 182 183 184 185
Abecední výtah ze sazby kolkovní a poplatkové.
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
V. Sazba k vypočítání poplatků telegrafních.
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
IX. Cenník pražských posluhů.
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
ODDÍL IV>
Ukazatel domů
[1] [2]
Praha.
Staré město.
[3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36
Nové město.
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Malá Strana.
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102
Hradčany.
103 104 105 106 107 108
Josefov.
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Vyšehrad.
129 130
Bubeneč.
131 132
Holešovice-Bubny.
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Karlín.
143 144 145 146 147 148 149 150 151
Smíchov.
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Král. Vinohrady.
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Žižkov.
175 176 177 178 179 180 181 182 183
SEZNAM bašt, bran, jezů, mostů, ostrovů a přístavů
184 185 186
Nová jména ulic a náměstí
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
217 218
Holešovice.
219
Karlín.
220 221 222
Smíchov.
223 224 225 226 227
Vinohrady.
228
Žižkov.
229 230
Seznam stejnojmenných nebo podobně znějících ulic, tříd, náměstí atd.
231 232
SEZNAM starých jmen ulic a náměstí.
233 234 235
Abecední rejstřík pamětihodných štítů a názvů stavení
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256]
ODDÍL V.
INSERÁTY
[Ia] [Ib] [Ic] [Id] [Ie] [If]
I II III IV V VI VII VIII IX X
XI XII XIII [XIV] XV XVI XVII XVIII XIX XX
XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX
XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL
XLI XLII XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XLVIII XLIX L
LI LII LIII LIV LV LVI LVII LVIII LIX LX
LXI LXII LXIII LXIV LXV LXVI LXVII LXVIII LXIX LXX
LXXI LXXII LXXIII LXXIV LXXV LXXVI LXXVII LXXVIII LXXIX LXXX
LXXXI LXXXII LXXXIII LXXXIV LXXXV LXXXVI LXXXVII LXXXVIII LXXXIX XC
XCI XCII XCIII XCIV XCV XCVI XCVII XCVIII XCIX C
CI CII CIII CIV CV CVI CVII CVIII CIX CX [CXI]

zpět