Vitáčkův rodinný časopis

ročník 9.

Komerční časopis

1925
Obrázky jsou velké zhruba 2000x1550 pixelů.
Jde o komerční časopis, každé číslo ale obsahuje rubriku Přesídlení, kde jsou uvedena stěhování rodin v Čechách, na Moravě, Slezku i na Slovensku.
Příslušná stránka je zvýrazněna.


1.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
3.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
8.
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
9.
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

zpět