Výskum


           
spät

Y-DNA markery a SNP mutace z pohřebiště v Treilles

V květnu 2011 vyšel v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) článek
Ancient DNA reveals male diffusion through the Neolithic Mediterranean route.
jehož autory jsou
Marie Lacan, Christine Keyser, François-Xavier Ricaut, Nicolas Brucato, Francis Duranthon, Jean Guilaine, Eric Crubézy, and Bertrand Ludes

PNAS June 14, 2011 vol. 108 no. 24 9788-9791
Plný text práce ve formátu pdf není zdarma dostupný.

V článku byla zveřejněna genetická data získaná z kosterních nálezů z neolitického pohřebiště v jeskyni v Treilles ve Francii.
Nálezy jsou staré 5000 let. Bylo určeno celkem 22 Y-STR profilů až se sedmnácti určenými markery.
U 18 z nich se podařilo najít i SNP mutace, které ukazují na velmi blízké příbuzenství pohřbených mužů.
Šestnáct z nich patří do haploskupiny G2a, dva do I2a.
Tyto hodnoty jsou zde srovnány s profily Y-DNA z databází české a slovenské Y-DNA.Obec Saint-Jean-et-Saint-Paul se nachází v národním parku Grand Causes v departementu Aveyron e Francii.
převzato z http://maps.google.com, kliknutí zobrazí zvětšený obrázek

V naší databázi nemá žádný z těchto profilů významné shody.
spät