GENEBÁZE: Slovenská Y-DNA

Hledání podle haplotypu.


           
zpět

Zadejte své hodnoty, abyste je porovnali se všemi uživateli v této databázi, kteří mají naměřeny ty markery, které zde vložíte.
Vaše data a data nějakého uživatele se mohlou lišit v jednom nebo více markerech. Tomu se říká genetická vzdálenost.Hodnoty genetických markerů:
DYS 385a
DYS 385b
DYS 388
DYS 389-1
DYS 389-2
DYS 390
DYS 390a
DYS 391
DYS 392
DYS 393
DYS 19/394
GATA-H4
DYS 426
DYS 437
DYS 438
DYS 439
DYS 454
DYS 455
DYS 456
DYS 458
DYS 635
DYS 459a
DYS 459b
DYS 460
DYS 461
DYS 462
YCAIIa
YCAIIb
DYS 441
DYS 442
DYS 445
DYS 446
DYS 446b
DYS 447
DYS 448
DYS 449
DYS 464a
DYS 464b
DYS 464c
DYS 464d
DYS 464e
DYS 464f
GGAAT1B07
CDY a
CDY b
GATA-A10
DYS 406S1
DYS 413a
DYS 413b
DYS 425
DYS 434
DYS 435
DYS 436
DYS 444
DYS 450
DYS 452
DYS 453
DYS 463
DYS 472
DYS 481
DYS 484
DYS 485
DYS 487
DYS 490
DYS 492
DYS 494
DYS 495
DYS 505
DYS 511
DYS 520
DYS 522
DYS 527a
DYS 527b
DYS 531
DYS 533
DYS 534
DYS 537
DYS 549
DYS 556
DYS 557
DYS 565
DYS 568
DYS 570
DYS 572
DYS 575
DYS 576
DYS 578
DYS 588
DYS 589
DYS 590
DYS 594
DYS 607
DYS 617
DYS 636
DYS 638
DYS 640
DYS 641
DYS 643
DYS 714
DYS 716
DYS 717
DYS 726
DYS 497
DYS 504
DYS 525
DYS 532
DYS 540
DYS 632
DYS 710
DYS 510
DYS 513
DYS 552
DYS 561
DYS 587
DYS 593
DYS 650
DYS 712
DYS 715
DYS 728
DYS 723
DYR 112
DYS 711
DYR 76
DYR 33
DYS 727
DYR 157
DYS 713
DYS 518
DYS 614
DYS 626
DYS 644
DYS 684
DYS 627
DYF 387S1a
DYF 387S1b
DYF 395S1
DYF 395S1b

Omezení:
maximální genetická vzdálenost pro všechny markery dohromady budižzpět