Výskum


           
spät

Česká Y-DNA: Egyin Gol Y-DNA markery

Roku 2003 vyšel článek autorů Cristine Keyser-Tracqui, Eric Crubézy a Bertrand Ludes: Nuclear and mitochondrial DNA analysis of a 2,000-year-old necropolis in the Egyin Gol Valley of Mongolia., American Journal of Human Genetics 73, 247-260 (August 2003).
Plný text článku ve formátu pdf je zde.

V článku byly zveřejněny hodnoty STR markerů zjištěné pro celkem 27 kosterních ostatků mužských jedinců. Tyto hodnoty jsou zde srovnány s profily Y-DNA z databáze české Y-DNA. Jsou to zatím (listopad 2007) jediná pozorování Y-DNA markerů osob zemřelých před více než sto lety, o kterých na Genebázi víme.Pohřebiště v Egyin Gol se nachází v severním Mongolsku na stejnojmenné řece asi 10 km od jejího soutoku s řekou Selengou, které se vlévá do jezera Bajkal:
Hroby v pohřebišti pocházejí z období 300 BC - 200 AD.

Histogramy markerů,

které byly v Egyin Gol zjištěny (modrá barva) jsou zde zobrazeny spolu s příslušnými histogramy uživatelů české databáze Y-DNA, kteří mají zjištěnou nebo odhadnutou haplogrupu R1a (červená barva).

Profily jednotlivých osob a jejich srovnání, shody a genetické vzdálenosti s uživateli databáze české Y-DNA.zhoda 8/10, GD=2
hrob dys19 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b ycaIIa ycaIIb
#70 16 31 25 11 11 13 11 14 19 23
#72 16 - 25 11 11 13 - - 19 23
H1202 16 31 25 10 11 13 10 14 19 23
zhoda 8/10, GD=3
hrob dys19 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b ycaIIa ycaIIb
#70 16 31 25 11 11 13 11 14 19 23
E1325 16 29 25 11 11 13 11 14 19 22
E1459 16 29 25 10 11 13 11 14 19 23
zhoda 8/8, GD=0
hrob dys19 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b ycaIIa ycaIIb
#46 15 29 24 10 11 13 12 15 22 23
#50 15 29 24 10 11 13 12 15 22 23
#52 15 29 24 10 11 13 12 15 22 23
#54 15 - 24 10 11 13 - - 22 23
E0604 15 29 24 10 11 13 12 15 - -
zhoda 7/10, GD=3
hrob dys19 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b ycaIIa ycaIIb
#70 16 31 25 11 11 13 11 14 19 23
I2168 15 30 25 10 11 13 12 15 19 23
zhoda 7/8, GD=1
hrob dys19 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b ycaIIa ycaIIb
#53 15 - 24 10 11 13 12 15 22 23
E0604 15 29 24 10 11 13 12 15 - -
zhoda 7/8, GD=1
hrob dys19 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b ycaIIa ycaIIb
#70 16 31 25 11 11 13 11 14 19 23
#72 16 - 25 11 11 13 - - 19 23
A1632 16 31 25 11 11 14 11 14 - -
C1245 16 31 26 11 11 13 11 14 - -
E1145 16 30 25 11 11 13 11 14 - -
G0859 16 31 25 11 11 13 11 13 - -
H1325 16 31 25 10 11 13 11 14 - -
I1909 15 31 25 11 11 13 11 14 - -
K1656 17 31 25 11 11 13 11 14 - -


Pozorované shody svědčí spíše o nepříbuznosti porovnávaných osob, můžeme tu ale získat představu o rozšíření haplogrupy R1a a o tom, jak mohou vypadat výsledky projektu Archeosteon.
Současně si ve světle těchto výsledků můžeme udělat názor na tvrzení, že haplogrupa R1a ukazuje na slovanský původ jejího nositele.

Podle názorů odborníků byla kultura lidu, který pohřbíval své zemřelé v Egyin Gol, blízká kulturám Skytů, Saků, možná Sarmatů.

Zpracováno 25.11.2007
spät