Výzkum


           
zpět

Y-DNA markery z pohřebiště v Ergoldingu

Na jaře roku 2009 vyšel v časopisu Croatian Medical Journal článek
Kinship and Y-Chromosome Analysis of 7th Century Human Remains: Novel DNA Extraction and Typing Procedure for Ancient Material.
jehož autory jsou Daniel Vanek, Lenka Sasková a Hubert Koch
doi: 10.3325/cmj.2009.50.286

Plný text práce ve formátu pdf je zde.

V článku byly zveřejněny hodnoty STR markerů zjištěné u celkem 6 kosterních ostatků mužských jedinců z pohřebiště v Ergoldingu pohřbených okolo roku 670.
U čtyřech jedinců byla odhadnuta haploskupina R1b, u zbylých dvou G2a.
Dva muži s R1b jsou nepochybně bratři, třetí je blízký příbuzný.Obec Ergolding se nachází u města Landshut, Bavorsko v Německu.

Zjištěný Y-STR haplotyp


Tabulka určených markerů:

Tabulka je převzata z citované práce.
zpět