GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Histogramy nameraných hodnôt (percentá)


           

Grafy zobrazujú rozloženie hodnôt zistených pre jednotlivé merané markery.
Čísla na vodorovnej osi sú hodnoty markerov, čísla na zvislej osi percentá.

spät


spät