GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Modální hodnoty markerů


           

Zobrazení modálních [tedy nejčastějších] hodnot markerů pro různé haplogrupy. Tyto hodnoty vycházejí z haplotypu uložených v naši databázi.
Tu uvedené haploskupiny sú vypočtené podľa algoritmu Hapest.
Tmavší čára vyznačuje průměr.
Čísla na vodorovnej osi sú hodnoty markerov, čísla na zvislej osi ukazujú počet vzoriek v databáze s príslušnou hodnotou.

spät


spät