GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Nový uživatel


           
zpět

Zde, prosím vložte své uživatelské informace.
Pokud Vaše data obsahují údaje z markerů, které zde ještě nejsou, nebo mají hodnoty mimo zde zobrazený interval, pošlete prosím zprávu na adresu cydna@genebaze.cz.
Následně bude tento formulář upraven tak, aby šla vložit i vaše data.
Děkujeme.

Návod k vyplňování:
- Nastavte hodnoty markerů.
- Určete laboratoř, která Vám udělala testy.
- Vložte jméno a příjmení osoby, která bude spravovat vkládaná data.
- Vložte rodové příjmení a rok narození nejstaršího předka.
- Zvolte místo nejstaršího známého pobytu, případně napište to, které není v nabídce.
- Vložte kontaktní email (2x).
- Vložte vámi zvolené heslo (2x).

Pokud budete úspěšní, zobrazí se Vám stránka s vaším ID a heslem. Obě hodnoty budete používat k registrovanému vstupu do databáze.
Současně Vám přijde dopis obsahující vaše ID a heslo. POZOR: nefunkční email způsobí vyřazení Vašich dat z databáze.

Genebáze má registrační číslo 00030960 Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informovaný souhlas:

Já, jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. dávám tímto správci Genebáze souhlas se statistickým zpracováním
vkládaných údajů  Y-haplotyp/sekvence mitochondriální DNA.
Osobní údaje (genetický profil Y-chromozomu a sekvence mitochondriální DNA) jsou v databázi Genebáze schraňovány za účelem
vědeckého zhodnocení statistiky výskytu unikátních a shodných DNA profilů pro účely genetické genealogie.
Tento souhlas vydávám správci databáze na dobu neurčitou.
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele,
odpovídají za ně společně a nerozdílně.
Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Souhlasím Nesouhlasím
Hodnoty genetických markerů:
DYS 385a
DYS 385b
DYS 388
DYS 389-1
DYS 389-2
DYS 390
DYS 390a
DYS 391
DYS 392
DYS 393
DYS 19/394
GATA-H4
DYS 426
DYS 437
DYS 438
DYS 439
DYS 454
DYS 455
DYS 456
DYS 458
DYS 635
DYS 459a
DYS 459b
DYS 460
DYS 461
DYS 462
YCAIIa
YCAIIb
DYS 441
DYS 442
DYS 445
DYS 446
DYS 446b
DYS 447
DYS 448
DYS 449
DYS 464a
DYS 464b
DYS 464c
DYS 464d
DYS 464e
DYS 464f
GGAAT1B07
CDY a
CDY b
GATA-A10
DYS 406S1
DYS 413a
DYS 413b
DYS 425
DYS 434
DYS 435
DYS 436
DYS 444
DYS 450
DYS 452
DYS 453
DYS 463
DYS 472
DYS 481
DYS 484
DYS 485
DYS 487
DYS 490
DYS 492
DYS 494
DYS 495
DYS 505
DYS 511
DYS 520
DYS 522
DYS 527a
DYS 527b
DYS 531
DYS 533
DYS 534
DYS 537
DYS 549
DYS 556
DYS 557
DYS 565
DYS 568
DYS 570
DYS 572
DYS 575
DYS 576
DYS 578
DYS 588
DYS 589
DYS 590
DYS 594
DYS 607
DYS 617
DYS 636
DYS 638
DYS 640
DYS 641
DYS 643
DYS 714
DYS 716
DYS 717
DYS 726
DYS 497
DYS 504
DYS 525
DYS 532
DYS 540
DYS 632
DYS 710
DYS 510
DYS 513
DYS 552
DYS 561
DYS 587
DYS 593
DYS 650
DYS 712
DYS 715
DYS 728
DYS 723
DYR 112
DYS 711
DYR 76
DYR 33
DYS 727
DYR 157
DYS 713
DYS 518
DYS 614
DYS 626
DYS 644
DYS 684
DYS 627
DYF 387S1a
DYF 387S1b
DYF 395S1
DYF 395S1b

Testováno kým:
Testováno kým (pokud není v seznamu):
Haploskupina: Haploskupinu uveďte pouze v případě, že vám byla profesionálně zjištěna.
Kontaktní osoba: křestní: příjmení: Jméno osoby, která bude spravovat tato data.

Údaje o Vám známém nejstarším předkovi v mužské linii:

Jeho příjmení:
Pravděpodobný rok jeho narození: jestli rok narození nevíte jistě, napište ho do kulatých závorek. Příklad: (1600)
Nejstarší známé místo pobytu; Vyberte, prosím, obec, kde pobýval Váš nejstarší známý předek.
Pokud místo není v seznamu, vyberte to nejbližší a skutečné jméno napište do následujícího pole.
Nejstarší známé místo pobytu
(pokud není v seznamu):

Kontaktní mail:
Kontaktní mail znovu
pro verifikaci:
Heslo:
Heslo znovu:


zpět