GENEBÁZE: Staré fotografie


Instrukce k zasílání:
Posílejte fotografie pořízené před rokem 1920 mailem na hlavní adresu Genebáze.
Ke každé fotografii uveďte prosím rok pořízení, místo a popis osob. V případě potřeby popište zvláštnosti oděvu, profese, popř. událost vztahující se k fotografii.

1868 1880 1882 1888 1899 1900 1901 1902 1904 1908 1910 1912 1913 1915 1916 1920 1925 1927 1930

zpět
manželé Fialovi
rok: 1901    Praha
Svatební fotografie pana Antonína Fialy, c.k. rakousko uherského důstojníka, správce a později ředitele Hlávkových kolejí Českého vysokého učení v Praze, a slečny Josefy Anny Mottlové, dcery svatovítského kostelníka a učitelky hry na klavír. Sňatek: 23.5.1901 ve Strahovském kostele.

zpět