Rodopisný Vševěd

Užitečné linky a odkazy
Rodopis - linky a odkazy
Užitečné knihy na síti
Periodika na síti
Zajímavé dokumenty
Mapy a plánky
Význačné hroby
Jiné významné památníky
Historie obcí
Genetika a genealogie
Osobnosti
Vojenství
Latina
Stará čeština
Čtení starých textů
Památník zaniklých rodů
Staré fotografie
Staré pohlednice
Ceny a míry
Archívy a knihovny
Vydavatelé místopisu
Zajímavosti
Stará písma
Terminologie
Pátrání po rodech
Vševědův herní koutek

Novinky


1. června 2020
Prosíme pana Čermáka, který včera do databáze Y-DNA vložil výsledek testu z FTDNA, aby se nám ozval.
Jeho poštovní server odmítá přijímat naše dopisy.
23. ledna 2020
Databáze České Y-DNA překročila hranici 3000 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Je to především zásluhou Martina Kotačky a Marka Blahuše.

Četnost SNP haploskupin: R1a 37%, R1b 26%, I2 10%, I1 7%, E1b1b 6%, G2a 4%, J2 3%, N 1%, J1 1%.
15. března 2019
V Ústavu molekulární genetiky Akademie věd vznikla databáze mtDNA z archeologických nálezů.
Databáze je volně přístupná a už nyní obsahuje více než 1100 vzorků úplné sekvence mtDNA.
Ancient mtDNA database se nalézá zde
6. března 2019
Y-DNA markery z kosterních ostatků ze hřbitova při kostele sv. Jana Křtitele v Oboře ve Šporkově ulici v Praze mají jen slabé shody s haplotypy z naší databáze.
19. února 2019
Profily z archeologických nálezů z mohyl v povodí horního Jeniseje vykazují velké množství blízkých shod s desítkami haplotypů z naší databáze.
18. února 2019
Se zpožděním uvádíme informaci o profilech Y-DNA a SNP zjištěných z archeologického průzkumu v Treilles.
4. února 2019
Tabulka příjmení v databázi České Y-DNA.
3. září 2018
Databáze České Y-DNA překročila hranici 2000 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Četnost SNP haploskupin: R1a 36%, R1b 27%, I2 11%, E1b1b 7%, I1 7%, G2a 5%, J2 4%, N 2%.
27. listopadu 2017
Databáze Slovenské Y-DNA se o 176 profilů zvětšila na více než dvojnásobek!
Jde o výsledek anonymního výzkumu populací z šesti regionů: Galanta, Námestovo, Nová Baňa, Skalica, Snina a Stará Ľubovňa, ke kterému došlo v letech 2010 až 2011.
Haploskupiny odhadnuté podle programu Hapest jsou: 70x R1a, 45x I, 31x R1b, 12x J, 9x N, 7x E a 2x G.
Výzkum byl anonymní, příjmení nositelů nejsou známá, nelze je kontaktovat a uvedené lokace odpovídají výpovědi testovaných o místě, kde se narodil jejich děd z otcovy strany.
15. listopadu 2017
Databáze České Y-DNA byla rozšířena o STR markery DYS710, DYS632, DYS540, DYS525, DYS712, DYS593, DYS650, DYS532, DYS715, DYS504, DYS513, DYS561, DYS552, DYS587, DYS497 a DYS510 (pořadí podle Family Tree DNA).
25.července 2017
Dnešní výpadek webu Genebáze byl způsoben údržbovými pracemi většího rozsahu. Není jisté, jestli v dalších dnech dojde k dalším výpadkům. Omlouváme se.
25.ledna 2017
Loni v létě zemřel pan Jiří Jersák, významný rodopisec, potomek pobělohorských exulantů.
20. ledna 2017
Databáze České Y-DNA překročila hranici 1500 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Četnost SNP haploskupin: R1a 36%, R1b 30%, I2 11%, E1b1b 8%, I1 8%, G2a 4%, J2 4%, N 2%.
19. ledna 2017
Databáze České Y-DNA : aktualizace nabídky firmy Genomac.
20. září 2016
Osobní stránky uživatelů Genebáze byly přestěhovány na nový server.
9. září 2016
Genebáze se na konci prázdnin už podruhé přestěhovala. Tentokrát snad už definitivně.
Pošta už částečně funguje.
Právě teď se stěhují uživatelské weby.
21. července 2016
Po přestěhování do nové lokality a nového železa nemá Genebáze stále funkční email ani webmail.
Ani po častých urgencích se nedaří zjistit, kdy to bude napraveno.
Pokud bude výpadek trvat, bude v polovině srpna zřízen nový server určený pro poštovní provoz Genebáze.
Omluva směřuje ke všem, kteří nefunkčností pošty trpí.
19. května 2016
Počet určených pozitivních SNP mutací L1029 vzrostl na 3. (Česká Y-DNA). Tato mutace je pro některé výzkumníky "stěžejní", protože prý indikuje nejzápadnější rozšíření "slovanstva", další ukazují přímo na pomořanský a mazurský původ, zatímco jiní tuto mutaci tiše evidují mezi Bulhary a Řeky.
Každopádně by se velmi hodilo na tuto mutaci otestovat naše profily mající pozitivní M458.
12. května 2016
Databáze České Y-DNA je doplněna o mapky rozložení haploskupin podle stáří předků.
3. května 2016
Databáze České Y-DNA dosáhla takové velikosti, že došlo k prvnímu pokusu o zobrazení regionálního rozložení haploskupin.
Víceméně intuitivně bylo vybráno pět regionů, pro které bylo určeno rozdělení haploskupin.
Už na této úrovni lze pozorovat rozdíly mezi různými oblastmi našeho státu.
3. prosince 2015
V projektu Genetika a příjmení máme nové dílčí výsledky. Matričně neprokázaná příbuznost potomků východočeských pohodnických a katovských rodů Zelingerů byla ověřena.
26. června 2015
Databáze České Y-DNA se nedávno rozrostla o patnáct profilů pocházejících z několika archeologických lokalit.
Praha Řepy, hřbitov ze 17. století, Břevnov hřbitov ze 12. století, Zbuzany 10.-12. století.

Ve třech případech byly provedené daší testy ve firmě FamilyTree DNA, kde se povedlo určit několik SNP mutací
a rozšířit počet určených markerů.
Detailní výsledky budou zde mít samostatnou stránku, zatím si lze něco přečíst na fóru Genetika a genealogie na Mageu.
17. června 2014
Osobní stránky uživatelů Genebáze se rozrostly o web Ludmily Zelinkové.
12. září 2013
Databáze České Y-DNA překročila hranici 1000 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Četnost SNP haploskupin: R1a 34%, R1b 24%, I2 10%, E1b1b 9%, I1 8%, G2a 6%, J2 5%, N 3%.
12. března 2013
Rodopisná líheň vítá Barboru Šulcovou!
23. prosince 2012
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje všem Genebáze.
5. září 2012
Rodopisná líheň vítá Alžbětu Zapletalovou!
25. července 2012
Rodopisná líheň vítá Sáru Lednickou!
27.března 2012
Databáze České Y-DNA nyní obsahuje více než 900 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
27. ledna 2012
Památníky: Vítovice
26. ledna 2012
Památníky: Čachotín, Rankov, Svinný, Horní Krupá, Zahrada, Kaly, Hostěnice, Ústrašín
20. ledna 2012
Památníky: Bzí
19. ledna 2012
Památníky: Dolni Bukovsko, Kolínec, Mydlovary, Nová Cerekev, Pálovice, Pelejovice, Protivín, Ševětín, Zbudov
18. ledna 2012
Literární Koutek se rozrůstá o Urbář panství novoměstského z roku 1587 od Františka Trnky a J. F. Svobody.
22. prosince 2011
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje všem Genebáze.
9.prosince 2011
Literární Koutek se rozrůstá o Dějiny Ratiboře od Jana Muka.
11.října 2011
Památníky: Batelov, Budkov, Sedlíkovice
7.října 2011
Památníky: Bubovice, Nenačovice
4.října 2011
Památníky: Petrovice, Davle, Jílové u Prahy
30.září 2011
Hrob: František Halas
Památníky: Lukavice
Nové přírústky v sekci Staré fotografie z let 1888, 1899, 1900, 1902, 1915, 1920, 1927 a 1930.
20.září 2011
Ötzi patří do haploskupiny G2a4!
Našich 35 nositelů G2a má pěkně starého příbuzného! :-)
zde více
15.září 2011
Databáze České Y-DNA nyní zobrazuje údaje o zjištěných SNP mutacích. V rámci projektu Genetika a příjmení se podařilo rozjet rutinní testování na vybrané SNP mutace. Dosud bylo určeno přes 80 hodnot mutace M458. Ta je významná pro českou populaci, protože se vyskytuje ve více než polovině vzorků haploskupiny R1a.
Doufáme, že brzo budeme moci testovat SNP mutace i v jiných haploskupinách.
5.ledna 2011
Rodopisná líheň vítá Rebeku Lednickou!
22.prosince 2010
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje všem Genebáze.
21.září 2010
Rodopisná líheň vítá Matyáše Zapletala!

vstup pro registrované uživatele
registrace je možná až po vyvěšení Vašich příspěvků na Genebázi
Jste náš citac návštěvník.
Srdečně blahopřejeme!