GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Histogramy markerů podle haploskupin


           

Grafy zobrazují rozložení hodnot zjištěných pro jednotlivé měřené markery. Každý obrázek ukazuje rozložení pro jinou haploskupinu.
Čísla na vodorovné ose jsou hodnoty markerů, čísla na svislé ose procenta.

zpět

      DYS19/394


      DYS390


      DYS391


      DYS392


      DYS393


      DYS437


      DYS438


      DYS439


      DYS385a


      DYS385bzpět