GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Histogramy markerov podľa haploskupin


           

Grafy zobrazujú rozloženie hodnôt zistených pre jednotlivé merané markery. Každý obrázek ukazuje rozložení pro jinou haplskupinu.
Čísla na vodorovnej osi sú hodnoty markerov, čísla na zvislej osi percentá.

spät

      DYS19/394


      DYS390


      DYS391


      DYS392


      DYS393


      DYS437


      DYS438


      DYS439


      DYS385a


      DYS385bspät