GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Histogramy naměřených hodnot (četnosti)


           

Grafy zobrazují rozložení hodnot zjištěných pro jednotlivé měřené markery.
Čísla na vodorovné ose jsou hodnoty markerů, čísla na svislé ose ukazují počet vzorků v databázi s příslušnou hodnotou.

zpět


zpět