GENEBÁZE: Slovenská Y-DNA


Databáza české DNA Hlavná stránka

            kontakt: cydna(at)genebaze.cz

spät na Genebázu

Y-Chromosome Marker Details
Marker positions alogn Y-chromosome
Y Haplogroup Prediction
Czech population - Haplotype Distribution
Y-Chromosomal distribution in the Czech Republic
Údaje o databáze
Databáza obsahuje 119 markerov Y-DNA.
V databáze sa nachádza 278 unikátnych Y-haplotypov.
Záznamov celkom 294
FamilyTreeDNA 34
Genomac 17
DNAtest 33
Genetické laboratórium KU 195
Genographic Project 2
Forenzní DNA servis 6
GeneBase 2
Relative Genetics 1
Ancestry.com 2
V databáze je 27 identických zhôd medzi záznamami.
Významné zhody
V databáze je 0 vzťahov medzi záznamami s genetickou vzdialenosťou 1.
V databáze je 0 vzťahov medzi záznamami s genetickou vzdialenosťou 2.

Štatistika

Početnosti haploskupin
Histogramy nameraných hodnôt (početnosti)
Histogramy nameraných hodnôt (percentá)
Najstarší známi predkovia

Výskum

Metoda Median-Joining Network
Y-DNA markery z Lichtensteinské jeskyně
Y-DNA markery z pohřebiště v Eulau

používatelia

Nový používateľ
Vstup pre používateľa
Úpravy používateľských údajov

Vložte svoje údaje do databázy ySearch
Vložte svoje údaje do databázy Ybase

Hľadanie v databáze

Hľadanie podľa haplotypu

Mapa rozloženia údajov

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Počet markerov
spät na Genebázu
kontakt: cydna(at)genebaze.cz

Ak chcete u seba umiestniť odkaz na stránky Slovenská Y-DNA môžete použiť tieto obrázky ako logo