GENEBÁZE katalogy LKChtěli byste přispět? Podívejte se Jak Na To.
Pokud se domníváte, že obsah této stránky porušuje autorský nebo jiný zákon, buďte tak hodní a neprodleně nás informujte. Závadný obsah bude ihned odstraněn.

Adresáře, lexikony Regionální místopis Vlastivěda moravská Lokální místopis Místopis Bechyňsko
Místopis Chrudimsko Místopis Hradecko Knihy Periodika, časopisy Referáty, články, aj.
Rukopisy Urbáře Registra Matriky Kroniky, životopisy
Vojenství Reformace a rekatolizace

Rodokmeny

zpět

Simon Hock

Die Familien Prags
Nach den Epitaphen des alten jüdischen Friedhofs in Prag
(kniha ze systému Kramerius)
1892

Miloslav Trnka

Fond rodových kronik a autorských prací členů ČGHS
2005
zpět