GENEBÁZE katalogy LKChtěli byste přispět? Podívejte se Jak Na To.
Pokud se domníváte, že obsah této stránky porušuje autorský nebo jiný zákon, buďte tak hodní a neprodleně nás informujte. Závadný obsah bude ihned odstraněn.

Adresáře, lexikony Vlastivěda moravská Lokální místopis Místopis Bechyňsko Místopis Chrudimsko
Místopis Hradecko Knihy Periodika, časopisy Referáty, články, aj. Rukopisy
Urbáře Registra Matriky Rodokmeny Kroniky, životopisy
Vojenství Reformace a rekatolizace

Regionální místopis

zpět

Jaroslaus Schaller

Topographie des Königreichs Böhmen
Achter Theil Berauner Kreis.
1788

Gregor Wolny

Die Markgraffschaft Mahren II/I
1836

Gregor Wolny

Die Markgraffschaft Mahren II/II
1837

Johann Gottfried Sommer

Das Königreich Böhmen: Prachiner Kreis
1840

Johann Gottfried Sommer

Böhmen: Budweiser Kreis
1841

Johann Gottfried Sommer

Böhmen: Časlauer Kreis
1841

Johann Gottfried Sommer

Böhmen: Taborer Kreis
1842

František Vaněk

Vlastivěda Moravy a Slezska
1870

Josef Horák

Topografický popis všech osad hejtmanství Kralohradeckého
jenž obsahuje soudní a berní okresy: Kralohradecký, Hořický a Nechanický
1877

Josef Vávra

Bývale panství Pečecké
Sborník historický ročník III.
1885

Vincenc Prasek

Paměti Malenovic a Pohořelic
jakož i dědin k panstvím Malenovskému a Pohořelskému příslušných
1888

české učitelstvo škol okresu novojičínského

Moravské Kravařsko
1898

František Mikolášek

Staré paměti osad soudního okresu Nymburského
1901

Josef Tůma

Kolínsko a Kouřimsko díl druhý: Paměti osad na Kolínsku
1915

Josef Tůma

Kolínsko a Kouřimsko díl třetí: Paměti osad na Kouřimsku
1915

učitelská jednota Budeč

Vlastivědná příručka soudního okresu vyškovského
1925
zpět