GENEBÁZE katalogy LKChtěli byste přispět? Podívejte se Jak Na To.
Pokud se domníváte, že obsah této stránky porušuje autorský nebo jiný zákon, buďte tak hodní a neprodleně nás informujte. Závadný obsah bude ihned odstraněn.

Adresáře, lexikony Regionální místopis Vlastivěda moravská Lokální místopis Místopis Bechyňsko
Místopis Chrudimsko Místopis Hradecko Knihy Periodika, časopisy Referáty, články, aj.
Rukopisy Urbáře Matriky Rodokmeny Kroniky, životopisy
Vojenství Reformace a rekatolizace

Registra

zpět

František Dvorský

Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Pardubickém a Novobydžovském z let 1494 - 1520
Archív český 17
1895

Ludvík Urban

Kniha sirotčí rudá 1633 - 1646
přepis indexu
2007

Tomáš Stodola , Lenka Kristiánová

Povolení sňatků na panství Opočno 1635 - 1651
2009
zpět