GENEBÁZE katalogy LKChtěli byste přispět? Podívejte se Jak Na To.
Pokud se domníváte, že obsah této stránky porušuje autorský nebo jiný zákon, buďte tak hodní a neprodleně nás informujte. Závadný obsah bude ihned odstraněn.

Adresáře, lexikony Regionální místopis Vlastivěda moravská Lokální místopis Místopis Bechyňsko
Místopis Chrudimsko Místopis Hradecko Knihy Periodika, časopisy Referáty, články, aj.
Urbáře Registra Matriky Rodokmeny Kroniky, životopisy
Vojenství Reformace a rekatolizace

Rukopisy

zpět

Martin Kareš

Majitelé domů v Černilově
2000

Svatava Matějíčková

Temešvár - seznam chalup a hospodářů podle čísel popisných ke dni 20.9.1830
2005
zpět