GENEBÁZE katalogy LKChtěli byste přispět? Podívejte se Jak Na To.
Pokud se domníváte, že obsah této stránky porušuje autorský nebo jiný zákon, buďte tak hodní a neprodleně nás informujte. Závadný obsah bude ihned odstraněn.

Adresáře, lexikony Regionální místopis Vlastivěda moravská Lokální místopis Místopis Bechyňsko
Místopis Chrudimsko Místopis Hradecko Periodika, časopisy Referáty, články, aj. Rukopisy
Urbáře Registra Matriky Rodokmeny Kroniky, životopisy
Vojenství Reformace a rekatolizace

Knihy

zpět

? ?

Staročeský kalendář
z modlitební knihy Štěpná zahrádka [Nebeklíč]
1780

Josef Štěpánek

Dějiny c.k. vyššího gymnasia v Litomyšli
1894

Zikmund Winter

Dějiny řemesel a obchodu v Čechách
v XIV a v XV. století.
1906

Jaroslav Pohl

Dopisy Jana Kolence z Kolna z let 1637 - 1639
1909

Jan Střeleček

Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy
fragment: Luby u Klatov
(1968)
zpět