GENEBÁZE katalogy LKChtěli byste přispět? Podívejte se Jak Na To.
Pokud se domníváte, že obsah této stránky porušuje autorský nebo jiný zákon, buďte tak hodní a neprodleně nás informujte. Závadný obsah bude ihned odstraněn.

Adresáře, lexikony Regionální místopis Vlastivěda moravská Lokální místopis Místopis Bechyňsko
Místopis Chrudimsko Místopis Hradecko Knihy Periodika, časopisy Referáty, články, aj.
Rukopisy Urbáře Registra Matriky Rodokmeny
Kroniky, životopisy Vojenství

Reformace a rekatolizace

zpět

Bohumil Molnár , František Fuxa

Almanach jubilejní
obsahující popsání všech českých sborů evanjelických
r. 1881 v Čechách a na Moravě stávajících.
1881

Josef Martínek

Reformovaného sboru Páně v Telecím založení a trvání
od 18. října 1781 do 18. října 1881.
Na památku stoletého jubileum
1881

Jan Raškov

Založení exulantské osady Nízkého.
1923
zpět