GENEBÁZE: Registr Literárního Koutku

setříděný podle

data vydání titulů autorů
zpět Nejsou uvedeny práce s neznámým autorem nebo ty, kde je autorem nějaká organizace.

Josef Bělohlav Frenštát a Radhošť 1913
Josef Bělohlav Semily a Riegrova stezka 1913
Jan Beringer Město a panství Telč 1891
Jan Covense Mapa Moravy od Covense a Mortiera z Amsterdamu 1742
Vlastivědný časopis Od kladského pomezí 1923
Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 1921
Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 2. 1922
Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 3. 1923
Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 4. 1924
Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 5. 1925
Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 6. 1926
Komerční časopis Vitáčkův rodinný časopis 1925
Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník I. 1927
Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník II. 1928
Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník III. 1929
Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník IV. 1930
Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník VI. 1932
Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník VII. 1933
František Červínek Jak rozumět platebnímu systému v registrech purkrechtních 1921
Leopold Čihák Paměti král. hor. města Jílového 1913
Eduard Domluvil Pomník zbudovaný vojínům raněným v bitvě u Slavkova a zemřelým v Meziříčí n. B. 1901
František Dvorský Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Pardubickém a Novobydžovském z let 1494 - 1520 1895
František Dvorský Urbář panství Hlubockého 1899
František Dvorský Urbář panství Pardubického a Kunětickohorského 1494 1895
František Dvorský Vlastivěda moravská. Hrotovský okres. 1916
František Dvorský Vlastivěda moravská. Náměšťský okres. 1908
František Dvorský Vlastivěda moravská. Strážnický okres. 1914
František Dvorský Vlastivěda moravská. Třebický okres. 1906
Karel Jaromír Erben Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních král. hl. města Prahy dle nového, starého i nejstaršího číslování 1870
Josef Erben Erbenova mapa Čech 1883
Pavel Fabrizius Fabriziova mapa Moravy 1569
Jiří Felix Hrad Hukvaldy 1913
František Fuxa Almanach jubilejní 1881
Frantissek Geljnek Hystorye města Litomyssle, díl 2. 1845
Martin Helwig Helwigova mapa Slezska 1561
Simon Hock Die Familien Prags 1892
Josef Horák Topografický popis všech osad hejtmanství Kralohradeckého 1877
Josef Hroch Paměti obce Předbořické 1911
Karel Chotek Široký důl 1916
Jaroslav Janoušek Město a panství Telč 1891
J. Vl. Jehlička V upomínku na sjezd rodáků v Německé Rybné r. 1925 (1925)
Hermenegild Jireček Královské věnné město Vysoké Mýto 1884
Martin Kareš Majitelé domů v Černilově 2000
Mikuláš Kaufer Mapa Čech z roku 1744 podle Müllera 1744
Mikuláš Klaudyán Klaudiánova mapa Čech 1518
Jan Knies Vlastivěda moravská. Blanský okres. 1902
Martin Kolář Některé památky strany pod obojí na Táboře 1868
František Komárek Paměti panství a farní osady Budenické 1911
Jan Amos Komenský Komenského mapa Moravy 1627
Antonín Kopecký Sezemice nad řekou Loučnou 1887
Lenka Kristiánová Povolení sňatků na panství Opočno 1635 - 1651 2009
Václav Kudrnáč Úplný adresář průmyslového města Turnova 1897
František Kuna Obce v okolí Veselí nad Lužnicí v urbáři 1585 1927
František Kuna Veselí nad Lužnicí a okolní vsi v urbáři 1518 1927
František Kuna Veselí nad Lužnicí a okolní vsi v urbáři 1556 1927
František Kuna Veselí nad Lužnicí v urbáři 1595 1927
František Kuna Veselí nad Lužnicí v urbáři 1638-40 1927
Rostislav Laifr Index k oddávací knize Smidary 1667-1818 2007
Václav Lešer Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 1884
František Loskot Kronika Vraclavska 1908
Jan Loth Lothova mapa Čech 1847
Tobias Conrad Lotter Mapa Těšínského knížectví z roku 1760. 1760
Tobias Majer Majerova mapa českých zemí 1747
Josef Martínek Reformovaného sboru Páně v Telecím založení a trvání 1881
Svatava Matějíčková Temešvár - seznam chalup a hospodářů podle čísel popisných ke dni 20.9.1830 2005
Josef Wácslaw Michal Polička, králowské wěnné město w Čechách 1848
František Mikolášek Staré paměti osad soudního okresu Nymburského 1901
Bohumil Molnár Almanach jubilejní 1881
? Mortier Mapa Moravy od Covense a Mortiera z Amsterdamu 1742
Jan Muk Dějiny obce Ratiboře u Jindřichova Hradce. 1934
Josef Nechvíle Holice a přifařené osady. 1882
Josef Nechvíle Město Přelouč. 1884
Josef Nechvíle Sezemice, Dříteč, Kunětice a Hora Kunětická. 1883
Alois Nowak Učitelský kalendář 1871 1871
Josef Pastor České osady v Americe 1. 1886
Josef Pastor České osady v Americe 2. 1886
Alois Josef Pátek Vlastivěda moravská. Jihlavský okres 1901
Jaroslav Pohl Dopisy Jana Kolence z Kolna z let 1637 - 1639 1909
František Václav Pokorný Památnosti městečka Pyšely (a okolí) 1907
Benjamin Popelka Vlastivěda moravská. Jevický okres 1912
Vincenc Prasek Paměti Malenovic a Pohořelic 1888
Jan Raškov Založení exulantské osady Nízkého. 1923
Augustin Sedláček Děje města Čáslavě 1874
Augustin Sedláček Místopis kr. Města Čáslavi r. 1490-1522. 1868
Augustin Sedláček Svobodníci, dědiníci a nápravníci r. 1550 1868
Jaroslaus Schaller Topographie des Königreichs Böhmen 1788
Johann Gottfried Sommer Böhmen: Budweiser Kreis 1841
Johann Gottfried Sommer Böhmen: Časlauer Kreis 1841
Johann Gottfried Sommer Böhmen: Taborer Kreis 1842
Johann Gottfried Sommer Das Königreich Böhmen: Prachiner Kreis 1840
Francz Steinko Gedenkbuch des Marktes Strobnitz 1902
Tomáš Stodola Povolení sňatků na panství Opočno 1635 - 1651 2009
Jan Střeleček Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy (1968)
J. František Svoboda Moravské urbáře I. 1914
Václav Šrám Paměti městečka Smidar nad Cidlinou 1904
Jan Václav Štefka Královské věnné město Polička 1893
Josef Štěpánek Dějiny c.k. vyššího gymnasia v Litomyšli 1894
Jan Tiray Vlastivěda moravská. Bítešský okres. 1900
Jan Tiray Vlastivěda moravská. Dačický okres. 1925
Jan Tiray Vlastivěda moravská. Slavonický okres 1926
Wácslaw Wladiwoj Tomek Dějepis města Prahy II 1871
Antonín Tomíček Selské purkrechtní právo majetkové, rodiné a dědické na Litomyšlsku od 14. do 16. století 1929
Miloslav Trnka Fond rodových kronik a autorských prací členů ČGHS 2005
František Trnka Moravské urbáře I. 1914
Josef Tůma Kolínsko a Kouřimsko díl druhý: Paměti osad na Kolínsku 1915
Josef Tůma Kolínsko a Kouřimsko díl třetí: Paměti osad na Kouřimsku 1915
Ludvík Urban Kniha sirotčí rudá 1633 - 1646 2007
František Vaněk Vlastivěda Moravy a Slezska 1870
Václav Vaňek Zápisky Josefa Dlaska 1898
Josef Vávra Bývale panství Pečecké 1885
Antonín Konstantin Viták Životopisný nástin Floriana Findejsa 1880
Antonín Norbert Vlasák Okres Uhlířsko-Janovický v Čáslavsku 1885
J. E. Wagner Mapa království Českého 1905
Zikmund Winter Dějiny řemesel a obchodu v Čechách 1906
Gregor Wolny Die Markgraffschaft Mahren II/I 1836
Gregor Wolny Die Markgraffschaft Mahren II/II 1837
Radek Zapletal Petrovice u Sedlčan, matrika oddaných 1747-1782 2008
Ladislav Zavadil Vlastivěda moravská. Bítešský okres. 1900
zpět