GENEBÁZE: Registr Literárního Koutku

setříděný podle

data vydání titulů autorů
zpět
Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Václav Lešer 1884
Adressář města Přerova 1900 magistrát města 1900
Almanach jubilejní Bohumil Molnár 1881
Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních král. hl. města Prahy dle nového, starého i nejstaršího číslování Karel Jaromír Erben 1870
Böhmen: Budweiser Kreis Johann Gottfried Sommer 1841
Böhmen: Časlauer Kreis Johann Gottfried Sommer 1841
Böhmen: Taborer Kreis Johann Gottfried Sommer 1842
Bývale panství Pečecké Josef Vávra 1885
České osady v Americe 1. Josef Pastor 1886
České osady v Americe 2. Josef Pastor 1886
Das Königreich Böhmen: Prachiner Kreis Johann Gottfried Sommer 1840
Děje města Čáslavě Augustin Sedláček 1874
Dějepis města Prahy II Wácslaw Wladiwoj Tomek 1871
Dějiny c.k. vyššího gymnasia v Litomyšli Josef Štěpánek 1894
Dějiny obce Ratiboře u Jindřichova Hradce. Jan Muk 1934
Dějiny řemesel a obchodu v Čechách Zikmund Winter 1906
Die Familien Prags Simon Hock 1892
Die Markgraffschaft Mahren II/I Gregor Wolny 1836
Die Markgraffschaft Mahren II/II Gregor Wolny 1837
Dopisy Jana Kolence z Kolna z let 1637 - 1639 Jaroslav Pohl 1909
Dopravní místopisný lexikon Československé republiky Ministerstvo pošt a telegrafů 1928
Erbenova mapa Čech Josef Erben 1883
Fabriziova mapa Moravy Pavel Fabrizius 1569
Fond rodových kronik a autorských prací členů ČGHS Miloslav Trnka 2005
Frenštát a Radhošť Josef Bělohlav 1913
Gedenkbuch des Marktes Strobnitz Francz Steinko 1902
Helwigova mapa Slezska Martin Helwig 1561
Holice a přifařené osady. Josef Nechvíle 1882
Hrad Hukvaldy Jiří Felix 1913
Hystorye města Litomyssle, díl 2. Frantissek Geljnek 1845
Index k oddávací knize Smidary 1667-1818 Rostislav Laifr 2007
Jak rozumět platebnímu systému v registrech purkrechtních František Červínek 1921
Klaudiánova mapa Čech Mikuláš Klaudyán 1518
Kniha sirotčí rudá 1633 - 1646 Ludvík Urban 2007
Kolínsko a Kouřimsko díl druhý: Paměti osad na Kolínsku Josef Tůma 1915
Kolínsko a Kouřimsko díl třetí: Paměti osad na Kouřimsku Josef Tůma 1915
Komenského mapa Moravy Jan Amos Komenský 1627
Královské věnné město Polička Jan Václav Štefka 1893
Královské věnné město Vysoké Mýto Hermenegild Jireček 1884
Kronika Vraclavska František Loskot 1908
Lothova mapa Čech Jan Loth 1847
Majerova mapa českých zemí Tobias Majer 1747
Majitelé domů v Černilově Martin Kareš 2000
Mapa Čech z roku 1744 podle Müllera Mikuláš Kaufer 1744
Mapa království Českého J. E. Wagner 1905
Mapa Moravy od Covense a Mortiera z Amsterdamu Jan Covense 1742
Mapa Starého Města Pražského z roku 1890. ? ? 1890
Mapa Těšínského knížectví z roku 1760. Tobias Conrad Lotter 1760
Město a panství Telč Jan Beringer 1891
Město Přelouč. Josef Nechvíle 1884
Místopis kr. Města Čáslavi r. 1490-1522. Augustin Sedláček 1868
Moravské Kravařsko české učitelstvo škol okresu novojičínského 1898
Moravské urbáře I. František Trnka 1914
Některé památky strany pod obojí na Táboře Martin Kolář 1868
Obce v okolí Veselí nad Lužnicí v urbáři 1585 František Kuna 1927
Od kladského pomezí Vlastivědný časopis 1923
Od kladského pomezí 2. vlastivědný časopis 1925
Od Trstenické stezky Vlastivědný časopis 1921
Od Trstenické stezky 2. Vlastivědný časopis 1922
Od Trstenické stezky 3. Vlastivědný časopis 1923
Od Trstenické stezky 4. Vlastivědný časopis 1924
Od Trstenické stezky 5. Vlastivědný časopis 1925
Od Trstenické stezky 6. Vlastivědný časopis 1926
Okres Jindřichův Hradec a Nová Bystřice ? ? 1921
Okres Uhlířsko-Janovický v Čáslavsku Antonín Norbert Vlasák 1885
Památník sboru dobrovolných hasičů ve Strmilově Vilém Martínek - Strmilovský 1893
Památnosti městečka Pyšely (a okolí) František Václav Pokorný 1907
Paměti král. hor. města Jílového Leopold Čihák 1913
Paměti Malenovic a Pohořelic Vincenc Prasek 1888
Paměti městečka Smidar nad Cidlinou Václav Šrám 1904
Paměti obce Předbořické Josef Hroch 1911
Paměti panství a farní osady Budenické František Komárek 1911
Petrovice u Sedlčan, matrika oddaných 1747-1782 Radek Zapletal 2008
Polička, králowské wěnné město w Čechách Josef Wácslaw Michal 1848
Pomník zbudovaný vojínům raněným v bitvě u Slavkova a zemřelým v Meziříčí n. B. Eduard Domluvil 1901
Povolení sňatků na panství Opočno 1635 - 1651 Tomáš Stodola 2009
Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy Jan Střeleček (1968)
Reformovaného sboru Páně v Telecím založení a trvání Josef Martínek 1881
Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Pardubickém a Novobydžovském z let 1494 - 1520 František Dvorský 1895
Selské purkrechtní právo majetkové, rodiné a dědické na Litomyšlsku od 14. do 16. století Antonín Tomíček 1929
Semily a Riegrova stezka Josef Bělohlav 1913
Sezemice, Dříteč, Kunětice a Hora Kunětická. Josef Nechvíle 1883
Sezemice nad řekou Loučnou Antonín Kopecký 1887
Seznam zjištěných případů úmrtí účastníků světové války 1914-1918 ČČK 1922
Staré paměti osad soudního okresu Nymburského František Mikolášek 1901
Staročeský kalendář ? ? 1780
Svobodníci, dědiníci a nápravníci r. 1550 Augustin Sedláček 1868
Široký důl Karel Chotek 1916
Telecí, katastrální mapa ? ? ?
Temešvár - seznam chalup a hospodářů podle čísel popisných ke dni 20.9.1830 Svatava Matějíčková 2005
Topografický popis všech osad hejtmanství Kralohradeckého Josef Horák 1877
Topographie des Königreichs Böhmen Jaroslaus Schaller 1788
Učitelský kalendář 1871 Alois Nowak 1871
Úplný adresář průmyslového města Turnova Václav Kudrnáč 1897
Urbář panství Hlubockého František Dvorský 1899
Urbář panství Pardubického a Kunětickohorského 1494 František Dvorský 1895
Veselí nad Lužnicí a okolní vsi v urbáři 1518 František Kuna 1927
Veselí nad Lužnicí a okolní vsi v urbáři 1556 František Kuna 1927
Veselí nad Lužnicí v urbáři 1595 František Kuna 1927
Veselí nad Lužnicí v urbáři 1638-40 František Kuna 1927
Vitáčkův rodinný časopis Komerční časopis 1925
Vlastivěda moravská. Bítešský okres. Ladislav Zavadil 1900
Vlastivěda moravská. Blanský okres. Jan Knies 1902
Vlastivěda moravská. Dačický okres. Jan Tiray 1925
Vlastivěda moravská. Hrotovský okres. František Dvorský 1916
Vlastivěda moravská. Jevický okres Benjamin Popelka 1912
Vlastivěda moravská. Jihlavský okres Alois Josef Pátek 1901
Vlastivěda moravská. Náměšťský okres. František Dvorský 1908
Vlastivěda moravská. Slavonický okres Jan Tiray 1926
Vlastivěda moravská. Strážnický okres. František Dvorský 1914
Vlastivěda moravská. Třebický okres. František Dvorský 1906
Vlastivěda Moravy a Slezska František Vaněk 1870
Vlastivědná příručka soudního okresu vyškovského učitelská jednota Budeč 1925
V upomínku na sjezd rodáků v Německé Rybné r. 1925 J. Vl. Jehlička (1925)
Založení exulantské osady Nízkého. Jan Raškov 1923
Zápisky Josefa Dlaska Václav Vaňek 1898
Zlatá stezka, ročník I. Vlastivědný časopis 1927
Zlatá stezka, ročník II. Vlastivědný časopis 1928
Zlatá stezka, ročník III. Vlastivědný časopis 1929
Zlatá stezka, ročník IV. Vlastivědný časopis 1930
Zlatá stezka, ročník V. Vlastivědný sborník 1931
Zlatá stezka, ročník VI. Vlastivědný časopis 1932
Zlatá stezka, ročník VII. Vlastivědný časopis 1933
Životopisný nástin Floriana Findejsa Antonín Konstantin Viták 1880
zpět